top of page

יום תרבות

ביום שלישי הקרוב יתקיים יום תרבות בית ספרי !! תודה לחוה ולרכזות החברתיות הילה נתן וסיגי ניר, שעמלו רבות על הכנת יום מגוון ועשיר. תודה לכל מי שהתנדב להוביל ולהנחות סדנה.


bottom of page