אשכול פיס

שיתופי פעולה עם בית הספר תל"י גילה בגינה האקולוגית.