top of page

מפגש עם חברת הכנסת רחל עזריה

בטקס פתיחת שנת הלימודים בו נכחה חברת הכנסת מטעם מפלגת "כולנו" רחל עזריה, היא זרקה לחלל האוויר הזמנה לדיאלוג.

כיתה יא 1 בתיווכה של קארין הזמינה את חברת הכנסת לשיעור אזרחות, במטרה ליצור קשר מתמשך שיכלול ביקור גומלין.

ביום ראשון הגיעה רחל עזריה לכיתה, ובדרך מזמינה מאוד סיפרה על חייה כחברת כנסת, על המטרות שהייתה רוצה לממש, על החזון החברתי, החינוכי והפוליטי שלה.

היא סיפרה כי מעולם לא חשבה לכהן כחברת כנסת אך הרצון ליצור שינוי דחפו אותה להוות חלק ממרכז קבלת ההחלטות.

השיחה הייתה נעימה ומרתקת, תלמידי הכיתה שאלו שאלות שהכינו מראש וגם שאלות שנבעו מתוך השיחה.

קיבלנו הבטחה מרחל שהקשר יימשך וניפגש גם במשרדה.


bottom of page