סיור ביו-חקר בשמורת עין גדי

ביום רביעי יצאו תלמידי מגמת ביולוגיה לסיור ביוחקר בנושא "החיים במים" בנווה עין גדי. התלמידים ערכו מדידות בבריכות השונות בנחל דוד, ואפיינו והגדירו את בעלי החיים הייחודיים לבית הגידול. בהמשך לסיור יכתבו התלמידים דו"ח מסכם המהווה רכיב במסגרת ההערכה החלופית לבגרות.