top of page

בחינת הבגרות במחול

ביום חמישי התקיימה בחינת הבגרות המעשית במחול. הבוחנת יצאה נרגשת ומלאת התפעלות מהישגי הבנות. התוצאות - בהתאם.

בחינת הבגרות במחול מורכבת מ-3 בחינות מעשיות ו-3 בחינות עיוניות.

בערב אותו יום התקיים ער קומפוזיציה בו הוצגו יצירות הבגרות של תלמידות י"ב ביחד עם יצירותיהן של תלמידות יא. כרגיל, היה מרתק ומרגש. ביום ראשון התקיימו שעורים פתוחים לתלמידות מגמת המחול בחט"ב.

ההורים התייצבו כולם ואף רקדו יחד איתנו בהרקדה שארגנה אורלי, המורה לבלט.


bottom of page