top of page

פורים

החודש האחרון סיפק לנו לא מעט רגעי התרגשות וסיפוק בעשייה למען האחר. לא מעט ביקורת נמתחת על הנוער של היום... "לא מעניין אותם כלום"...

"מפונקים"... "מרוכזים בעצמם"...והנה במהלך החודש האחרון, התלמידים שלנו התגייסו למבצעי חסד לטובת אוכלוסיות מוחלשות. הם הגיעו לקשישים,

לניצולי שואה, לילדים חולים, למעון לנערות ועוד. המכנה המשותף לכל העשייה בשכבות השונות היה השאיפה לציין את חודש אדר ואת פורים באווירה

של חשיבה על הזולת ונתינה. מרגש מאד לראות שעיקר השמחה והעשייה באה לידי ביטוי במוטיבציה של התלמידים להיות בצד של הנותנים לאחרים.

עשייה שכולה חסד ונתינה. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה, ולאלו המכוונים ומובילים את היוזמות השונות. תודה מיוחדת לקרין אמסלם מהנהגת ההורים

על ארגון משלוח המנות. התלמידים שלנו מוכיחים כל פעם מחדש, שאם רק ניתן להם הזדמנות לתת - הם לא יחמיצו אותה. יש לנו במה להתגאות.


bottom of page