top of page

גב' מרים פרץ בהרצאה לתלמידי התיכון

.גב' מרים פרץ כלת פרס ישראל על מפעל חיים לחיזוק זהות יהודית וישראלית בהרצאה מרגשת לתלמידי התיכון


bottom of page