top of page

ישראל היקר, איש חינוך ותיק ומוערך. בשם תלמידיך הרבים תודה על שנים של עשייה תרומה והתנדבות.

ישראל היקר, איש חינוך ותיק ומוערך. בשם תלמידיך הרבים תודה על שנים של עשייה תרומה והתנדבות.

היית שם תמיד עבור תלמידיך בסבלנות רבה, שעות על גבי שעות, בקרת בבתיהם ושמרת על קשר עם הוריהם. מאחלת לך שתמשיך לתרום לעשות וליצור בהנאה רבה ובבריאות טובה.


bottom of page