top of page

מפגש כיתה ט4 עם ניצולי שואה

ביוזמתו של עמית מלכה תלמיד כתה ט4 שמשפחתו מאמצת ניצול שואה מזה שנים רבות הזמנו את שבתאי ומוטקה לספר על הישרדותם במחנות ההשמדה והעלייה לארץ היה מרגש, ותלמידי הכתה גילו עניין ורגישות רבה.


bottom of page