top of page

'נצר אחרון - זוכרים את הנופלים'

כיתה ט'5 השתתפה השבוע בפרויקט 'נצר אחרון - זוכרים את הנופלים' שמטרתו היא לפקוד קברי ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית ונפלו במלחמת העצמאות.

כל קבוצת תלמידים בחרה מראש בחייל, קראה את סיפור חייו ונפילתו, והחליטה כיצד תכבד את זכרו בבית הקברות.

לאחר מכן שמענו מיפאת את הסיפור של סבה שלחם על הגנת גוש עציון וגם על נופלים במערכה זו שהיו נצר אחרון למשפחתם. למחרת נסענו להר הרצל ומצאנו את קברי החיילים לפי מפות שהכנו מראש. התלמידים ביקרו את הקברים של החיילים, הניחו פרחים ומכתבים ואמרו תפילות. לאחר מכן ביקרנו בחלקת הנופלים על הגנת גוש עציון ושמענו מיפאת הסברים וסיפורים נוספים. את הסיור סיימנו בביקור בקבריהם של טל ברדוגו ודור דרעי.


bottom of page