top of page

תכנית עזריאלי

תלמידי תכנית עזריאלי יצאו לפעילות התנדבותית, במהלכה צבעו וקישטו את מנהרת יוסטמן בגילה. התלמידים התאמתו והשקיעו, והפכו את המעבר לאטרקטיבי ויפה.


bottom of page