top of page

עזריאלי

השבוע התקיימה סדנת ההורים האחרונה והמסכמת (11 במספר) לשנה זו בתכנית עזריאלי. לכבוד האירוע, הוזמנו גם ילדי התכנית, ויחד בוצעה פעילות העוסקת בגיל ההתבגרות, התמודדות עם מצבי לחץ במשפחה, עידוד הילדים וגבולות. המשתתפים נהנו ושיבחו את הפעילות.


bottom of page