top of page

יום תרבות

(כתבה קרין הרכזת החברתית בחטיבה העליונה) היום זכיתי להביט במקיף מהצד ולחוש גאה חשתי גאווה לראות את תלמידי י ממגמת תאטרון, עולים על הבמה

ולמרות הפחדים החששות החוסר ביטחון נותנים את ליבם.

לראות את מורתנו החדשה, לימור לא נושמת ואז קצת כן נוכח הצחוק הרועם של קהל המקיף שאף פעם לא מאכזב. וכאשר מצחיק לו הוא צוחק. צוחק מבלי להתקמצן.

הריקודים של מסלול מחול, הסיוע והביצוע של ארבע בנות מגמת מחול י, הוסיף כל כך הרבה צבע וקסם. אז תגידו אני שואלת אתכם אפשר לא להתמוגג?

לראות שוב במקיף עוד תוצר של תהליך ארוך ומפרך, תהליך מקורי עם המון חשיבה, של תלמידים ומורה אחת אמיצה. תהליך שמי שהחליט להקשיב ולהצטרף והכין את תלמידיו לנושא המגדר הרוויח אף הוא.

אז נכון הסטראוטיפים חגגו, הערבי ניקה, הערס היה טיפש, אבל הפרחה היא עברה שינוי, מספרים שהיא נרשמה להשתלמות הבאה במרץ בנושא מגדר...

ומי שהקשיב לסאבטקסט, בוודאי שמע ואף ישמיע את גרסתו לתלמידיו, כל מורה בדרכו.


bottom of page