top of page

פרלמנט נוער מדעי

בשבוע שעבר נבחרו 4 תלמידים מהשכבה לייצג את ביה"ס בפרלמנט נוער מדעי, הפרלמנט עסק ברפואה ובתרופות בפרט. נערכו שני ימי עיון במוזאון המדע, התלמידים התחלקו לוועדות וביום השלישי, נערך כינוס של כל המשתתפים (15 בתי ספר), ביום זה כל וועדה הציגה את הנושא והעלתה הצעות/רעיונות/ אפשרויות לדילמות שאיתן התמודדו.

התלמידים (גיא יהודה י1, אלמוג יעקבי י2, עידו חי י1 ואלמוג שרון י5), ייצגו בכבוד את ביה"ס, תרמו מאוד לדיונים וכמובן נתרמו גם הם. תודה לורד על הלווי וההכנה, ותודה ליניב על העזרה.


bottom of page