top of page

סדנת מעברים של מסלול יזמות בקהילה

כמו בכל שנה גם השנה נפגוש את תלמידי כיתות ו' בבתי הספר היסודיים בשכונה לסדנת מעברים.

נשתף אותם בחוויות שלנו מהמעבר לחטיבת הביניים, נענה על השאלות שלהם וננסה להפחית את החששות שלהם לקראת המעבר.


bottom of page