top of page

תחרות התמונה היפה

בטיול השנתי התקיימה תחרות התמונה היפה בכל שכבה. תלמידים צילמו ושלחו תמונות שצילמו במהלך הטיול למחנכים ולרכזים. התמונות עברו לבחירה של צוותי החינוך בשכבות השונות וכך נבחרו שלוש תמונות זוכות בכל שכבה. צוות ז' בחר עבור שכבה יא' וההפך צוות ח' בחר עבור שכבה י' וההפך צוות ט' בחר עבור שכבה יב' וההפך

בכל שכבה היו שלושה זוכים:

מקום 1 -זוג כרטיסים לסרט בסינמה סיטי

מקום 2 -פיצה ושתייה ברשת "פיצה האט"

מקום 3 -באגט ושתייה בקפיטרית ביה"ס ברכות לזוכים.


bottom of page