top of page

חלוקת סופגניות ופרחים בבית האבות

תלמידות כיתה ט2 בחלוקת ספוגניות ופרחים בבית האבות בשכונה. ציטוט של התלמידה אוראל דניאלי בתום הפעילות: "היה נורא כיף ועדיין לא ירד לי החיוך על הפנים תודה שהוצאתם אותנו לדבר שכזה"


bottom of page